Điều khoản sử dụng

Tra cứu phạt nguội xe ô tô là một ứng dụng miễn phí với các dịch vụ hỗ trợ quảng cáo. Ứng dụng này được cung cấp miễn phí và dành cho người dùng sử dụng như hiện tại.

Trang này được dùng để thông báo cho người truy cập về chính sách của tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân nếu ai đó quyết định sử dụng Dịch vụ của tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của tôi, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin Cá nhân mà tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ như đã mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này.

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin số đăng ký xe, và lịch sử tra cứu ngoài ra không thu thập thêm các thông tin gì khác.

Dữ liệu nhật ký

Tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ của tôi, trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng, chúng tôi thu thập dữ liệu đăng ký xe để trả kết quả cho bạn.

Cookies

Cookies là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu thường được sử dụng làm mã định danh ẩn danh duy nhất. Những tệp này được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web bạn truy cập và được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị của bạn.

Dịch vụ này không sử dụng các “cookies” này một cách rõ ràng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã và thư viện của bên thứ ba sử dụng “cookies” để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookies này và biết khi nào một cookie được gửi đến thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookies của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ này.

Nhà cung cấp dịch vụ

Tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba vì các lý do sau:

Tôi muốn thông báo cho người dùng của Dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn. Lý do là để thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ thay mặt chúng tôi. Tuy nhiên, họ bị ràng buộc không được tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo mật

Chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân, nên bạn hoàn toàn yên tâm về bảo mật thông tin cũng như lịch sử tra cứu thông tin đăng ký xe của bạn.

Liên kết đến các trang khác

Ứng dụng chúng tôi không liên kết đến trang website nào khác ngoài quảng cáo

Quyền riêng tư của trẻ em

Các Dịch vụ này không hướng đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp tôi phát hiện rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho tôi thông tin cá nhân, tôi sẽ ngay lập tức xóa nó khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với tôi để tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Thay đổi Chính sách Bảo mật này

Tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Do đó, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Bảo mật của tôi, đừng ngần ngại liên hệ với tôi tại kiemtraphatnguoioto@gmail.com.